Suprafata

Suprafata comunei Balilesti este de 5.993 ha, cea mai mare parte din aceasta, respectiv peste 63 %, fiind reprezentata de terenurile neagricole. Terenurile productive reprezinta 25 % din total terenuri si 9 % din total suprafata comuna.

Suprafata totala a comunei Balilesti, pe principalele categorii de folosinta

Categorie de folosinta

Suprafata (ha)

Ponderea suprafetelor

Agricol

2.235

37,3%

Neagricol

3.758

62,7%

TOTAL

5.993

100,0%

Graficul suprafetei agricole si neagricole

Suprafata agricola, pe categorii de folosinta

Categorii de folosinta

Suprafata (ha)

Ponderea suprafetelor (ha)

Arabil

560

25,06%

Pasuni

646

28,90%

Fanete

631

28,23%

Livezi

398

17,81%

Vii

0

0,00%

Suprafata agricola totala

2.235

100,00%

Graficul suprafetei arabile totale a comunei Balilesti