Puncte de interes de pe teritoriul comunei Balilesti

(monumente istorice, culturale)
Potrivit Ministerului Culturii si Cultelor, in comuna Balilesti, se afla urmatoarele monumente istorice:


Nr crt

Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Datare

204

AG-II-a-A-13475

Ruinele curtii lui Mares Bajescu

sat Bajesti

sec. XVII

205

AG-II-m-A-13475.01

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

sat Bajesti

1666

206

AG-II-m-A-13475.02

Ruine casa

sat Bajesti

sec. XVII

207

AG-II-m-A-13475.03

Ruine povarna

sat Bajesti

sec. XVII

208

AG-II-m-A-13475.04

Grajd

sat Bajesti

sec. XVII

209

AG-II-m-A-13475.05

Zid de incinta cu turnuri

sat Bajesti

sec. XVII

210

AG-IV-m-A-13475.06

Cimitirul din incinta curtii lui Mares Bajescu

sat Bajesti

sec. XVII

211

AG-II-m-B-13476

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Rumanesti

sat Balilesti

1824

212

AG-II-m-B-13477

Casa Agripina Constantinescu

sat Balilesti

mijl.sec. XIX

113

AG-IV-m-A-13882

Cruce de piatra

sat Bajesti

sec. XVIII

Tabel extas de pe site-ul Ministerului Culturii si Cultelor

Bajesti

  1. Cruce de piatra 1662 - amplasata la circa 250 m vest de biserica.
  2. Curtea lui Mares Bajescu cu Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Curte feudala, caracteristica noii boierimi din a doua jumatate a secolului al XVII-lea, din care se mai pastreaza ruinele zidului de incinta, ale povernei si ale pivnitei conacului lui Mares Bajescu, toate din 1666, precum si Biserica de curte ridicata si ea in 1666, de mesterul Dragomir si pictata in 1669 de Tudoran Zugravul. Portretul zidarului Dragomir este primul portret de mester care apare in pictura murala din Tara Romaneasca.
Biserica Adormirea Maicii Domnului - Bajesti vedere dinspre Nord

Ansamblul fortificat "Mares Bajescu" este singura curte fortificata din secolul al XVII-lea. In prezent se fac lucrari de restaurare a zidului de incinta - proiect aprobat si finantat de Ministerul Culturii si Cultelor.
Frasinul din curtea Bisericii are o vechime de peste 3 secole, dar nu este declarat monument.
Biserica a fost construita in timpul domniei lui Antonie Voda din Popesti si, in prezent, apartine Episcopiei Argesului si Muscelului. Pictura Bisericii a fost restaurata de pictori autorizati, precum Viorel Grimalschi, iar lucrarile s-au desfasurat in perioada 1990-2005. Pictura originala, pe stil bizantin, dateaza din 1666, de cand dateaza si constructia lacasului de cult. Pictura are un stil particular, datorita temelor care sunt abordate: pictura lui Dragomir Zidaru, Tudoran Zugravul, portretele lui Mares Bajescu si familia acestuia, zodiacul, hora traditionala romaneasca, pictura a lui Mihai Viteazul.

Balilesti

  1. Monumentul eroilor - 1877, 1916-1918, 1941-1945, amplasat in centrul satului, autor D. Mataoanu.
Monumentul eroilor din Comuna Balilesti sat BalilestiMonumentul eroilor din Balilesti
  1. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Rumanesti, construita in 1824 de Savu Niculae si altii. Biserica prezinta un plan trilobat cu abside poligonale; pridvor deschis, pictura originala in fresca, cu reprezentare realista a tabloului votiv (ctitorii in costume boieresti).

Alte puncte de interes de pe teritoriul comunei:

  1. Muzeul de Etnografie si Istorie Colectia Prof. Dan Dimulescu - Golesti;
  2. Monumentul eroilor 1916-1918, 1941-1945, amplasat in satul Poienita;
  3. Monumentul eroilor 1941-1945, amplasat in Golesti.
Monumentul eroilor sat Golesti Comuma Balilesti