Mediul inconjurator

In prezent, nu exista inca o rampa ecologica care sa deserveasca comuna Balilesti. Colectarea deseurilor nu se face selectiv, nici integrat, pe teritoriul comunei neexistand o statie de transfer, care sa permita depozitarea pe termen scurt a deseurilor, care, ulterior, sa fie incarcate prin presare si transportate pentru reciclare, tratare sau eliminare.

Autoritatile locale din comuna Balilesti fac eforturi in ceea ce priveste aplicarea legislatiei privind protectia mediului, precum si oferirea unei educatii ecologice tuturor locuitorilor comunei.

Din totalul suprafetelor neagricole, respectiv 3.758 de ha, aproximativ 87 % reprezinta fond forestier, cu efecte pozitive asupra calitatii mediului inconjurator.


Esenta

Forma de proprietate

Suprafata
(ha)

Masa lemnoasa
bruta (mii mc)

Rasinoase

Proprietate de stat

0

0

Proprietate privata

0

0

In afara fondului forestier

0

0

TOTAL

0

0

Foioase

Proprietate de stat

768

76

Proprietate privata

2.500

250

In afara fondului forestier

0

0

TOTAL

3.268

326

TOTAL

Proprietate de stat

768

76

Proprietate privata

2.500

250

In afara fondului
forestier

0

0

TOTAL

3.268

326

Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus, fondul forestier aflat in proprietate privata reprezinta peste 76 % din total paduri aferente comunei Balilesti.