Agricultura

Regiunea Sud are un important potential de dezvoltare economica, diferentiat intre nordul si sudul regiunii. Astfel, in nord exista importante resurse de subsol reprezentate de zacaminte de titei si gaze naturale, carbuni, sare, etc a caror prelucrare si comercializare poate creste valoarea adaugata din regiune. De cealalta parte, in sudul regiunii exista suprafete agricole intinse, care pot sta la baza dezvoltarii unei agriculturi specializate pe anumite tipuri de culturi, corespunzatoare conditiilor pedologice din regiune.

Potentialul agricol al regiunii Sud Muntenia, in general, si al partii sudice, in special, este deosebit de ridicat (71,1% din suprafata totala reprezentata de suprafete agricole, din care 80,2% terenuri arabile).

Suprafata totala a comunei Balilesti, pe categorii de folosinta

Categoria de folosinta

Suprafata (ha)

Ponderea
suprafetelor

Agricol

2.235

37,3%

Neagricol

3.758

62,7%

TOTAL

5.993

100,0%

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, din totalul suprafetei comunei Balilesti, cea mai mare parte o reprezinta suprafata neagricola, detinand o pondere de 62,7%, urmata de suprafata agricola cu o pondere de 37,3%.

Suprafata agricola, la randul ei, este impartita pe categorii de folosinta, asa cum se prezinta in tabelul de mai jos. Cea mai mare pondere din suprafata agricola o detin pasunile (28,90%) si fanetele (28,23%), urmate de categoriile de teren arabil (25,06%) si livezi(17,81%).

Suprafata agricola, pe categorii de folosinta

Categorii de folosinta

Suprafata (ha)

Ponderea suprafetelor (ha)

Arabil

560

25,06%

Pasuni

646

28,90%

Fanete

631

28,23%

Livezi

398

17,81%

Vii

0

0,00%

Suprafata agricola totala

2.235

100,00%

Suprafetele cultivate cu principalele culturi

Nr crt

Denumire cultura

Numar Ha

1

Porumb

321

2

Cartofi

88

3

Grau

80

4

Legume

19

5

Altele

52

TOTAL ARABIL

560

Din total suprafata arabila, suprafata cea mai mare a fost cultivata cu porumb (321 ha).

Comuna Balilesti are o pondere de 0,03 % in total suprafata la nivel national si o pondere de doar 0,01 % in ceea ce priveste suprafata arabila. Comuna Balilesti pastreaza caracteristicile judetului Arges in ceea ce priveste structura categoriile de folosinta agricole raportate la nivel national, dar in opozitie cu structura categoriile de folosinta agricole la nivel de regiune. De exemplu, ponderea terenurilor arabile la nivelul judetului Arges, ca si cele de la nivelul comunei Balilesti fata de total terenuri arabile la nivel national, se situeaza pe locul 4 in ordinea ponderilor celor 5 categorii de folosinta agricole prezentate in tabel. In opozitie, ponderea terenurilor arabile la nivelul Regiunii Sud - Muntenia din total terenuri arabile la nivel national se situeaza pe locul 2 in ordinea ponderilor 5 categorii de folosinta agricole.

Productia agricola vegetala si animala

PRODUCTIA AGRICOLA VEGETALA IN ANUL 2006

Denumire / Localizare

ROMANIA

(tone)

Sud-
Muntenia

(tone)

Judetul

Arges

(tone)

Comuna

Balilesti

(tone)

Grau

5.561.910

1.558.347

110.193

328,80

Orz si orzoaica

772.929

142.465

11.529

0,00

Porumb

8.984.729

1.730.560

186.854

499,10

Floarea soarelui

1.526.232

461.516

19.982

0,00

Sfecla de zahar

1.152.200

15.446

1.586

0,00

Cartofi

4.015.899

297.843

62.161

1.927,00

Struguri

912.383

120.653

2.955

 

Fructe

1.486.363

281.363

116.127

2.288,00

Productia agricola animala, in anul 2006

Denumire / Localizare

 

ROMANIA

Sud-

Muntenia

Judetul

Arges

Comuna

Balilesti

Carne - tone greutate vie

1.398.058

280.694

46.792

588

Carne de bovine

318.054

60.409

19.208

376

Carne de porcine

617.848

116.511

20.203

137

Carne de ovine si caprine

100.928

11.537

1.945

27

Carne de pasare

361.228

92.237

5.393

49

Lapte - mii hectolitri

64.607

10.342

2.479

 

Lapte de vaca si bivolita

58.307

9.551

2.352

16,43

Lana - tone

7.429

2.059

531

3,00

Oua (milioane bucati)

7.429

1.357

268

2,93

Miere extrasa (tone)

18.195

2.782

694

 

Productia agricola vegetala la nivelul comunei Balilesti

Denumire / Localizare

U.M

Productia

Grau

tone

328,8

Porumb

tone

499,1

Cartofi

tone

1.927,0

Fructe

tone

2.288,0