Economia

In prezent, la nivelul comunei Balilesti sunt inregistrati un numar de 62 agenti economici, structurati astfel:

Persoane fizice autorizate, in proportie de 53,2% din total agenti economici.

STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE DE TIPUL SOCIETATII

Nr crt

Tipul societatii

Numar societati

Pondere in totalul societatilor

1

PFA

33

53,22%

2

S.C

27

43,54%

3

A.F

1

1,61%

4

COOP

1

1,61%

TOTAL

62

100,0%


Graficul agentilor economic din comuna Balilesti

Se observa ca ponderea cea mai ridicata o au persoanele fizice autorizate (peste 53%), urmate de societatile comerciale (peste 43%), ponderea cea mai scazuta avand-o asociatiile familiale si cooperativele.

STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE

Nr crt

Domeniul de activitate

Numar societati

Pondere in
totalul societatilor

1

Comert

35

60,3%

2

Fabricare produse alcoolice distilate

4

6,9%

3

Prelucrare lemn

4

6,9%

4

Service auto

3

5,2%

5

Constructii

3

5,2%

6

Farmacie

3

5,2%

7

Croitorie

2

3,4%

8

Turism

1

1,7%

9

Fara activitate

1

1,7%

10

Prestari servicii agricultura

1

1,7%

11

Morarit

1

1,7%

 

TOTAL

58

100,0%

In urma analizei structurii agentilor economici, in functie de domeniul lor de activitate, se poate observa ca cea mai mare parte a acestora isi desfasoara activitatea in domeniul comertului.

Graficul agentilor economici din comuna Balilesti pe domenii de activitate

In ceea ce priveste nivelul de incasare al taxelor si impozitelor la 03.01.2008, au fost inregistrate restante de 90.060 Ron, din care 34.194 Ron din amenzi.